Allmänna avtalsvillkor för tjänsten

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Genom att logga in på webbplatsen tools.kopla.fi godkänner jag de nedan specificerade allmänna avtalsvillkoren (”Avtal”):

Jag förstår att den information (”Information”) om Marketing Clinic Finland Oy:s (”Marketing Clinic”) och/eller dess kunds (”Kund”) produkter eller affärsverksamhet som finns på webbplatsen tools.kopla.fi (”Webbplats”), vilken ägs och upprätthålls av Marketing Clinic, och material (”Material”) som jag lagt till på nämnda webbplats, är Information som klassificeras som Marketing Clinics och Kundens affärshemligheter. Jag förstår att min åtkomst till Webbplatsen grundar sig på ett avtal mellan Marketing Clinic och Kunden (”Projekt”) och dess existens.

  1. Min åtkomst till Webbplatsen är personlig och jag förbinder mig att inte låta tredje parter logga in med de användarkoder jag beviljats för Webbplatsen eller att på annat sätt få kännedom om den Information som finns på Webbplatsen.
  2. Jag godkänner att Marketing Clinic när som helst och oberoende av orsaken har rätt att ta bort min användarrättighet till Webbplatsen.
  3. Jag förbinder mig att under en obegränsad tid hemlighålla all Information som jag fått och allt Material jag lagt till på Webbplatsen oberoende av mottagnings-/presentationsformen och att avhålla mig från att överlåta, presentera eller yttra Information och/eller Material vidare till tredje part utan skriftligt samtycke på förhand av Marketing Clinic;
  4. Jag förbinder mig att avhålla mig från att använda eller utnyttja Information som jag mottagit eller Material som jag lagt till på Webbplatsen för annat syfte än det som angetts i Projektet. Användning av Information eller Material förutsätter alltid skriftligt samtycke på förhand av Marketing Clinic;
  5. Jag förbinder mig att avhålla mig från att ta, låta göra eller förvara kopior av Informationen utan skriftligt samtycke på förhand av Marketing Clinic;
  6. Jag godkänner att alla rättigheter till Information som finns på Webbplatsen och Material som jag lagt till på Webbplatsen (inkl. immateriella rättigheter och relaterad rätt att modifiera och överlåta vidare) tillhör och/eller överlåts till Marketing Clinic och/eller Kunden i enlighet med avtalet mellan Marketing Clinic och Kunden. Jag förbinder mig till att Marketing Clinic och/eller Kunden har rätt att överlåta vidare och modifiera Material som jag lagt till på Webbplatsen. Jag förbinder mig till att jag ska ha rätt att yttra och överlåta allt Material som jag lagt till på Webbplatsen och rättigheterna i anslutning till detta till Marketing Clinic och/eller Kunden, och att det Material som jag lagt till på Webbplatsen inte kränker tredje parters upphovsrätter eller andra skyddade rättigheter;
  7. Jag förbinder mig att hemlighålla Projektet, mitt deltagande i Projektet liksom detta Avtal och dess villkor, om inte annat avtalas skriftligen med Marketing Clinic."