Generelle avtalevilkår for tjenesten

GENERELLE AVTALEVILKÅR FOR TJENESTEN

Jeg godtar de nedenfor mer detaljert beskrevne generelle avtalevilkår (”Avtale”) for tjenesten ved å logge meg inn på nettsiden tools.kopla.fi:

Jeg forstår at opplysningene (“Opplysninger”) angående produkter eller bedriftsvirksomhet til Marketing Clinic og/eller kunden (“Kunde”) og alt materiale (“Materiale”) tilføyet av meg på internettsidene tools.kopla.fi (”Nettsted”) eiet og opprettholdt av Marketing Clinic Finland Oy (”Marketing Clinic”) er Opplysninger klassifisert som bedriftshemmeligheter mellom Marketing Clinic og Kunden. Jeg forstår at min adgang til Nettstedet er knyttet til avtalen (“Prosjekt”) mellom Marketing Clinic og Kunden og dens gyldighet.

  1. Min adgang til Nettstedet er personlig og jeg forplikter meg til ikke å la tredje parter logge seg inn på Nettstedet med brukernavn innvilget meg eller på andre måter få adgang til Opplysningene på Nettstedet..
  2. Jeg godtar at Marketing Clinic kan avgjøre min bruksrett til Nettstedet når som helst uavhengig av grunn.
  3. Jeg forplikter meg i en ubegrenset tid til å hemmeligholde og ikke gi fra meg, legge frem eller gi uttrykk for til tredje parter om alle de Opplysningene og/eller Materialene jeg har blitt opplyst om gjennom Nettstedet eller Materialet jeg har føyet til Nettstedet uansett mottaks-/fremleggsform uten skriftlig tillatelse gitt fra Marketing Clinic på forhånd;
  4. Jeg forplikter meg til ikke å bruke eller benytte Opplysninger mottatt eller Materialer tilføyet av meg på Nettstedet til annet enn Prosjektets formål. Bruk av Opplysninger og Materiale forutsetter alltid skriftlig tillatelse gitt av Marketing Clinic på forhånd;
  5. Jeg forplikter meg til ikke å ta, å la andre ta eller å bevare kopier av Opplysninger uten skriftlig tillatelse gitt av Marketing Clinic på forhånd;
  6. Jeg godtar at alle rettigheter til Opplysninger og Materialer tilføyet av meg på Nettstedet (inkl. immaterielle rettigheter og dertil tilknyttet rett til endring og videreoverdragelse) tilhører og/eller overføres Marketing Clinic og/eller Kunden i henhold til avtalen inngått mellom Marketing Clinic og Kunden. Jeg forplikter meg til at Marketing Clinic og/eller Kunden har rett til endring og videreoverdragelse av Materialet tilføyet av meg på Nettstedet. Jeg forplikter meg til at jeg har rett til å uttrykke og overdra Materialet med tilknyttede rettigheter tilføyet av meg på Nettstedet til Marketing Clinic og/eller Kunden og at Materialet tilføyet av meg på Nettstedet ikke bryter opphavsretten eller andre beskyttede rettigheter til tredje parter;
  7. Jeg forplikter meg til å hemmeligholde Prosjektet, min deltaking i Prosjektet, denne Avtalen og dens vilkår med mindre det skriftlig avtales annet med Marketing Clinic."