Palvelun yleiset sopimusehdot

PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Kirjautumalla sisään tools.kopla.fi-sivustolle hyväksyn alla yksilöidyt palvelun yleiset sopimusehdot (”Sopimus”):

Ymmärrän, että Marketing Clinic Finland Oy:n (”Marketing Clinic”) omistamalla ja ylläpitämällä tools.kopla.fi -internetsivustolla (”Sivusto”) sisältämä Marketing Clinicin ja/tai sen asiakkaan (”Asiakas”) tuotteita tai liiketoimintaa koskeva informaatio (”Tieto”) ja sinne lisäämäni materiaali (”Materiaali”) on Marketing Clinicin ja Asiakkaan liikesalaisuuksiksi luokiteltavaa Tietoa. Ymmärrän, että Sivustolle pääsyni liittyy Marketing Clinicin ja Asiakkaan väliseen sopimukseen (”Projekti”) ja sen voimassa oloon.

  1. Pääsyni Sivustolle on henkilökohtainen ja sitoudun olemaan päästämättä kolmansia tahoja kirjautumaan minulle myönnetyllä käyttäjätunnuksilla Sivustolle tai muuten saamaan tietoonsa Sivustolla olevia Tietoja.
  2. Hyväksyn sen, että Sivuston käyttöoikeuteni on milloin tahansa syystä riippumatta Marketing Clinicin päätettävissä.
  3. Sitoudun pitämään rajoittamattoman ajan kaikki Sivustolta tietooni saamat Tiedot tai sinne lisäämäni Materiaalin niiden vastaanotto-/esitysmuodosta riippumatta salassa ja olemaan luovuttamatta, esittämättä tai ilmaisematta Tietoa ja/tai Materiaalia edelleen kolmannelle osapuolelle ilman Marketing Clinicin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;
  4. Sitoudun olemaan käyttämättä tai hyödyntämättä Sivustolta vastaanottamaani Tietoa tai Sivustolle lisäämääni Materiaalia muuhun kuin Projektin tarkoitukseen. Tiedon ja Materiaalin käyttö edellyttää aina Marketing Clinicin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;
  5. Sitoudun olemaan ottamatta, teettämättä tai säilyttämästä Tiedoista kopioita ilman Marketing Clinicin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;
  6. Hyväksyn sen, että kaikki Sivustolla olevan Tiedon ja sinne lisäämäni Materiaalin oikeudet (ml. immateriaalioikeudet ja niihin liittyvä muuntelu- ja edelleenluovutusoikeus) ovat ja/tai siirtyvät Marketing Clinicille ja/tai Asiakkaalle Marketing Clinicin ja Asiakkaan välillä olevan sopimuksen mukaisesti. Sitoudun siihen, että Marketing Clinicillä ja/tai Asiakkaalla on edelleenluovutus- ja muunteluoikeus Sivustolle lisäämääni Materiaaliin. Sitoudun siihen, että minulla on oikeus ilmaista ja luovuttaa kaikki Sivustolle lisäämäni Materiaali ja niihin liittyvät oikeudet Marketing Clinicille ja/tai Asiakkaalle ja että Sivustolle lisäämäni Materiaali ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia;
  7. Sitoudun pitämään salassa Projektin, osallistumiseni Projektiin ja tämän Sopimuksen ja sen ehdot ellei Marketing Clinicin kanssa kirjallisesti toisin sovita."